Nieuwsbrief Delflands Groen   Januari 2012 - nummer 1DG logo

Delflands Groen pleit voor Oranjetunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding

LTO Noord, Delflands Groen heeft in september 2011 laten weten voorstander te zijn van de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. LTO Noord, Delflands Groen pleit hierbij nadrukkelijk voor de aanleg van de Oranjetunnelvariant die verschillende belangrijke voordelen combineert. Plannen voor een Blankenburgtunnel getuigen niet van een consistent overheidsbeleid voor Midden-Delfland waar de Reconstructiewet nog niet is afgerond. Veertig jaar RO beleid waarbij een duidelijke verdeling van ruimtelijke functies is gemaakt en waarbij veel menskracht is ingezet en geld in het gebied is gepompt wordt op deze manier te niet gedaan. LTO Noord, Delflands Groen volgt met de keuze voor de Oranjetunnel de lijn van vele maatschappelijke organisaties en betrokken gemeenten.

Meer lezen: http://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwe-westelijke-oeververbinding


Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Delfland

In opdracht van gemeente Midden-Delfland is door Alterra / Wageningen UR onderzoek gedaan naar de concurrentiepositie van de melkveehouders in Midden-Delfland ten opzichte van de landelijke collega's. Het rapport is onderdeel van het IODS kwaliteitsproject "Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland" van de provincie Zuid-Holland. Volgens de onderzoekers van Alterra beloopt het totaal van de concurrentienadelen tussen de 500 en 550 euro per hectare. Onder andere de hoge grondprijs, de hoge waterschapslasten, de natuurlijke handicaps van het veenweidegebied en de lagere GLB toeslagen zorgen voor dit grote nadeel ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het volledige rapport is via onderstaande link in te zien.

Meer lezen: http://www.ltodelflandsgroen.nl/rapport-concurrentiepositie
Rapport:
Alterra-rapport 2156, "Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Delfland" , maart 2011


Boer Blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland

Er is door Delflands Groen samen met ANV Vockestaert in 2011 een notitie opgesteld met de visie van beide organisaties over de toekomst van de landbouw in Midden-Delfland tot 2020. Voor het opstellen van een concept is Ir. Theo Vogelzang van Wageningen Universiteit / LEI, Regionale Economie & Ruimtegebruik aangetrokken. Als basis voor deze notitie heeft de Delflands Groen notitie "Ontwikkeling voor behoud" uit 2007 gediend. Samen met vertegenwoordigers van het bestuur van Vockestaert en Delflands Groen en Hiske Ridder die namens gemeente Midden-Delfland participeerde is een visie opgesteld waarin op hoofdlijnen de ideeën voor de toekomst zijn geschetst.

Meer lezen: http://www.ltodelflandsgroen.nl/notitie-boer-blijven
Rapport:
Notitie "Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland", september 2011


Staatssecretaris Bleker op bezoek in Midden-Delfland

Op 9 september 2011 heeft staatssecretaris Henk Bleker een bezoek gebracht aan het bedrijf van Arnold van Adrichem in Schipluiden waarbij ook de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en Van Aartsen van Den Haag aanwezig waren.  Tijdens dit bezoek is door Arnold het eerste exemplaar van de visie “Boer Blijven” aan de staatssecretaris aangeboden. Op de website is meer informatie te vinden hierover.
2012 1 1 2012 1 2
Foto’s Hof van Delfland

Meer foto’s van dit bezoek zijn te vinden op https://picasaweb.google.com/HofvanDelfland/WerkbezoekBleker?authuser=0&feat=directlink 


Huiskamerbijeenkomsten januari/februari 2012

Het bestuur van Delflands Groen gaat in januari/februari 2012 een drietal huiskamerbijeenkomsten organiseren. Wij willen met leden en betrokken gezinsleden maar ook met agrarische niet-leden van gedachten wisselen over zaken die spelen in Midden-Delfland. Het is van belang om te weten wat er leeft onder de boeren in Midden-Delfland zodat wij bij de belangenbehartiging van de sector hierop kunnen inspelen. Onderstaande zaken willen wij graag met u bespreken maar het is vooral van belang dat uw ideeën aan bod komen tijdens deze bijeenkomsten.

  • Stand van zaken betreffende grondinstrument
  • Toekomst afdeling Delflands Groen (nieuwe bestuursleden zijn hard nodig)
  • Onderwerpen voor  afdelingsavonden
  • Aan welke onderwerpen moet het bestuur (meer) aandacht aan schenken
  • Zijn er specifieke Midden-Delflandse zaken, problemen waar u tegen aanloopt

In de loop van januari ontvangt u een uitnodiging voor één van deze bijeenkomsten.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Contactpersoon voor deze bijeenkomsten is Jan van den Berg.


Nico van Paassen op de website van Uiergezondheidscentrum Nederland

Biologisch melkveehouder Nico van Paassen werkt sinds 1999 biologisch en inmiddels nagenoeg antibiotica-vrij. “We hebben het geleidelijk afgebouwd, zorgen voor een goede hygiëne, gebruiken alternatieve middelen en werken aan een hoge weerstand van de koe”, noemt hij als maatregelen waarmee hij het celgetal rond de 140.000 cellen/ml houdt.

http://www.ugcn.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?opage_id=2491424&location=-1083501812489521,10746394 

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .