Nieuwsbrief Delflands Groen   Juni 2012 - nummer 2DG logo

Aanpassing waterschapslasten door val kabinet weer onzeker

Op 26 maart 2012 heeft Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bezoek gebracht aan Midden-Delfland. Onderwerp van gesprek was de hoge waterschapslasten voor de boeren in Midden-Delfland. Aanwezig bij dit gesprek waren Dijkgraaf Van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland, Burgemeester Rodenburg van gemeente Midden-Delfland en Arnold van Adrichem en Gert Jan Hooijmans namens Delflands Groen. Tijdens dit werkbezoek heeft Atsma toegezegd om speciaal voor Delfland de Waterschapswet beperkt te gaan wijzigen. Dit wetsvoorstel wilde hij zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer sturen.

Door de val van het kabinet is onduidelijk wat er met dit dossier gebeurt. Wij vrezen weer uitstel van het besluit om de wet beperkt te wijzigen.

Meer lezen www.ltodelflandsgroen.nl/waterschapslasten
Persbericht Hoogheemraadschap Delfland
www.ltodelflandsgroen.nl/pers12/persbericht.pdf


Campina Open Boerderijdag

Op 2e paasdag was het bij familie Jan v.d. Kooij erg druk bij de Campina Open Boerderijdag. Op You Tube is een filmpje te vinden van deze dag. Bekijk het filmpje op http://youtu.be/NEhjYZp2k10

Bij familie Simon van der Kooij werd op 2e pinksterdag Campina Open Boerderijdag gehouden. Ook hier was de belangstelling weer groot zoals op de foto’s is te zien.
nieuwsbrief12.2.1 nieuwsbrief12.2.2


Lancering Streekrekening Midden-Delfland tijdens de Midden-Delfland Dag

  • Datum: 16-juni, tijd: 10.00-10.30 uur
  • Locatie: Maaslandse Dam
  • Adres: Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31 3155 CE Maasland

De streekrekening Midden-Delfland wordt gelanceerd door Rabobank ZHM en Stichting Groenfonds. Deze streekrekening maakt het voor bedrijven, organisaties en overheden makkelijk bij te dragen aan behoud en ontwikkeling van het mooie agrarische cultuurlandschap Midden-Delfland! De unieke samenwerking tussen Rabobank Zuid-Holland Midden en de Stichting Groenfonds Midden-Delfland maakt dit mogelijk.

nieuwsbrief12.2.3Streekfonds.nl
Een streekfonds heeft als doel een streek te ondersteunen bij de uitvoering van projecten (inrichting) en het beheer van het landschap door financiële middelen te genereren, zowel publiek als privaat. Alle actieve streekfondsen en streekrekeningen in Nederland treft u aan op deze site. De12Landschappen faciliteert streekfondsen in alle provincies in Nederland in samenwerking met Rabobank Nederland en het Nationaal Groenfonds.

Meer informatie: www.streekfonds.nl

Samen sparen voor het behoud van Midden-Delfland
Uitgebreide informatie hierover staat op de website van Rabobank Zuid-Holland Midden over de Rabo StreekRekening. Als rekeninghouder van de StreekRekening kunt u ervoor kiezen de renteopbrengsten van uw rekening, of een deel daarvan, te laten overboeken naar de rekening-courant van het door de rekeninghouder gekozen streekdoel. In dit geval het Groenfonds Midden-Delfland. Rabobank Zuid-Holland Midden doneert ieder jaar 5% van deze uitgekeerde rente aan het Groenfonds Midden-Delfland.

Meer lezen: www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/zuid-hollandmidden/nieuws/items/samen_sparen_voor_het_behoud_van_midden_delfland_dat_is_het_idee


Hoogheemraadschap van Delfland - ontwikkelingen schouw

Over de gewijzigde schouwdatum is afgelopen jaar onvoldoende gecommuniceerd door Delfland. De schouwdatum van 17 oktober is door velen als te vroeg ervaren. Het warme lang doorlopende seizoen van afgelopen jaar maakte dat nog extra duidelijk. Mede door ontwikkelingen op het gebied van nieuwe natuurwetten is besloten om weer terug te gaan naar een najaarschouw in november. De schouwdatum wordt gewijzigd van 17 oktober naar de eerste maandag van november.

nieuwsbrief 12 2 6

Meer informatie op: www.hhdelfland.nl/digitaal-loket/wonen-water  


Druk bezochte receptie ter ere van Gerard van Winden en Johan van Reisen

Om het afscheid van Gerard van Winden te vieren en ter ere van het jubileum van Johan van Reisen is er op 27 april 2012 een receptie gehouden in de Paardenstal voor leden en genodigden. Gerard van Winden heeft ruim 25 jaar bestuurlijke ervaring bij LTO afdeling Delflands Groen en haar rechtsvoorgangers. Johan van Reisen is al meer dan 50 jaar LTO lid en heeft ruim 25 jaar bestuurlijke LTO ervaring in kring- en afdelingsbestuur.

Het bestuur van Delflands Groen is beide heren zeer erkentelijk voor hun werk voor Delflands Groen. Beide heren kregen tijdens de receptie de gemeentelijke erespeld van gemeente Midden-Delfland opgespeld door burgemeester Rodenburg. Daarnaast ontving Gerard nog de zilveren LTO Noord speld uit handen van LTO Noord , Zuid-Holland voorzitter Arie Verhorst.

Meer lezen: www.ltodelflandsgroen.nl/nieuws-en-agenda
Artikel over deze receptie in de Schakel: www.ltodelflandsgroen.nl/pers12/erespeld.pdf


nieuwsbrief12.2.4Nieuwe website Kringloopboeren

Het programma “Kringloopboeren Midden-Delfland” is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het IODS kwaliteitsproject 'Pilot groen ondernemen' en de inzet van participerende gebiedsorganisaties en melkveehouders. Het programma wordt actief begeleid door de gemeente Midden-Delfland.

LTO Delflands Groen, de gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland werken in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland samen om het agrarisch cultuurlandschap met koe in de wei te behouden en te ontwikkelen. De nieuwe website heeft voor alle deelnemende boeren een eigen webpagina en is te vinden op: www.boerinmiddendelfland.nl 
nieuwsbrief12.2.5

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .