Nieuwsbrief Delflands Groen   Augustus 2012 - nummer 3DG logo

Delflands Groen Startavond

Op 24 augustus is het weer zo ver. De jaarlijkse startavond met barbecue voor Delflands Groenleden wordt dit jaar gehouden bij familie P. Vijverberg, Hoge Noordweg 29 in Naaldwijk. De liefhebbers van een gezellig boottochtje kunnen de reis naar Naaldwijk met de boot maken. De boot vertrekt om 19.30 uur bij Total Langstraat in Schipluiden. Aanmelden kan tot dinsdag 21 augustus bij:

Fam. A v.d. Voort, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,
vermeld het aantal personen en of je met boot of eigen vervoer komt.
Fam. J. v.d. Berg, telefoon 015-3808677

De activiteitencommissie rekent op een grote opkomst. Vooral meewerkende gezinsleden en bedrijfsopvolgers worden door de activiteitencommissie en het bestuur van harte uitgenodigd.
De jongeren zijn de toekomst van de bedrijven en van de afdeling dus……. Laat je zien en laat je horen.


Huiskamerbijeenkomsten januari-februari 2012

Onder het motto: “Het bestuur komt bij u langs!” zijn begin 2012 een drietal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten georganiseerd door het bestuur van Delflands Groen. Het verslag van deze bijeenkomsten is te vinden op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/huiskamerbijeenkomsten.


Verlaging waterschapslasten

In de op 27 september 2012 te houden vergadering van Hoogheemraadschap Delfland wordt over een voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden gestemd over verlaging van de waterschapslasten voor de categorie ongebouwd. Voor verharde openbare wegen wordt in dit voorstel een gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 400% hoger is dan het tarief dat volgens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt. Na goedkeuring door de verenigde vergadering van Delfland wordt dit besluit ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd die binnen 13 weken moet reageren. De aanpassing van de tarieven kan dan met ingang van 1 januari 2013 van kracht worden.

Onderstaande tabel toont het berekende effect op de tarieven van 2012 (fictief) bij verschillende opslagpercentages voor wegen.

nieuwsbrief12.3


Programma Kringloopboeren Midden-Delfland goedgekeurd

LTO Delflands Groen, de gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland werken in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland samen om het agrarisch cultuurlandschap met koe in de wei voor de metropool Rotterdam-Den Haag  te behouden en te ontwikkelen.  In het programma staat de kringloop – het optimaal benutten en koesteren van de  natuurlijke omgeving - centraal. Bij alle activiteiten wordt waar mogelijk samengewerkt  met betrokken gebiedsorganisaties, burgers, omliggende overheden en ondernemers!

De programma-activiteiten worden gefinancierd vanuit het IODS (www.iods.nl)  en is vormgegeven door de IODS convenantpartners  LTO Delflands Groen en de gemeente Midden-Delfland. Net voor de zomervakantie heeft Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland het meerjarenprogramma goedgekeurd. Dit betekent onder andere dat de komende 4 jaar studiegroepen Kringlooplandbouw georganiseerd blijven worden.

Ook ondersteunt het programma vernieuwende initiatieven die bijdragen aan nieuwe financieringssystemen voor boer,landschap en voedselproductie, nieuwe samenwerkingsverbanden en lokale afzet en verwerking van zuivel.

Meer weten of vragen? Zie www.boerinmiddendelfland.nl of neem contact op met Hiske Ridder 06 17391430 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Aanmelden Studiegroep Kringlooplandbouw kan weer!

Bent u als veehouder nieuwsgierig naar hoe u economisch en maatschappelijk optimaal gebruik maakt van de bodem, uw veestapel, het ruwvoer en de omgeving?  Wilt u meer uit minder halen, kennis delen en werken aan het behouden van toekomstgerichte grondgebonden (melk)veehouderijbedrijven in Midden-Delfland?! Dan is deelnemen aan de studiegroep Kringlooplandbouw zeker het overwegen waard!

Informatie over de kringlooplandbouw, de studiegroepen en het programma Kringloopboeren Midden-Delfland is te vinden op www.boerinmiddendelfland.nl. Aanmelden als deelnemer kan tot uiterlijk 15 september 2012. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier op de website.

Woensdagmorgen 3 oktober vindt startbijeenkomst voor aangemelde de nieuwe studiegroepdeelnemers plaats. De deelnemers van de twee lopende studiegroepen komen op woensdagmiddag 3 oktober samen. Alle deelnemers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Vragen? Neem dan contact op met Hiske Ridder via  06 17391430 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Streekrekening Midden-Delfland

Bijdragen aan behoud Midden-Delfland Landschap zonder zelf geld te geven…?!
Gewoon rente ontvangen op uw bedrijfsspaarrekening en gelijkertijd geld genereren voor behoud van het agrarisch cultuurlandschap in Midden-Delfland. Het kan! 

Hoe? Door uw (tijdelijke) bedrijfsreserves te storten op de RABO StreekRekening Midden-Delfland. U ontvangt over uw te goeden een marktconforme rente en de Rabobank stort - uit eigen zak- een % van de uitgekeerde rente op de rekening van het Groenfonds Midden-Delfland.

ANV Vockestaert, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen maken afspraken  met het Groenfonds Midden-Delfland over de wijze waarop de revenuen van de StreekRekening worden ingezet om het agrarisch cultuurlandschap en/of de relatie stad-land te versterken.

Bijdragen aan behoud Midden-Delfland Landschap zonder zelf geld te geven…? Zet uw bedrijfsreserves op de RABO StreekRekening Midden-Delfland!

Meer weten of direct een RABO StreekRekening Midden-Delfland openen? Neem contact op met uw accountmanager bij de Rabobank, kijk op de website van het Groenfonds Midden-Delfland www.groenfondsmiddendelfland.nl of  informeer bij de Rabobank via http://tinyurl.com/bmtfu6t


Grote zonneavond voor agrarische ondernemers in Midden-Delfland

Het is zover! Dinsdagavond 25 september wordt vanuit het programma Kringloopboeren Midden-Delfland een grote zonneavond voor agrarische ondernemers uit het Midden-Delfland gebied georganiseerd. Alles wat u wil weten over zonne-energie komt deze avond aan bod. U krijgt de gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Soorten panelen (stroom) en (warm water), de rol van de energiemaatschappij, regelingen, ervaringen en een uniek aanbod!

Deze avond mag u niet missen! Zet hem alvast in uw agenda

  • Dinsdagavond 25 september
  • aanvang 20.00 uur
  • De Schelp 
  • Burg. Musquetiersingel  58a Schipluiden 
De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .