Nieuwsbrief Delflands Groen   April 2013 - nummer 1DG logo

Uitnodiging feestavond Delflands Groen

Delflands Groen nodigt alle leden en partners uit voor een gezellige avond bij De Tuinderij.
Noteer deze avond alvast in uw agenda!

  • Datum:                vrijdag 12 april 2013
  • Aanvang:            20.00 uur
  • Locatie:               De Tuinderij, Van Wijklaan 2 in De Lier

Het wordt een feestelijke avond met muziek en een hapje en een drankje. 
Een gezellig samenzijn waarbij we dit jaar jong en oud in grote getale hopen te verwelkomen. Vanaf 8 uur heten wij u welkom met een kopje koffie of thee bij de Tuinderij. De tuinderij is bekend van de Solex Tours maar er zijn ook verschillende zalen in dit voormalige kassencomplex. Het bestuur van Delflands Groen rekent op uw aanwezigheid deze avond.

Meer informatie op de website: http://www.detuinderij.nl
Tot ziens op vrijdag 12 april.


Ontheffing verbranden snoeihout

Het bestuur van Delflands Groen heeft in februari de namen en adressen doorgegeven van personen die in aanmerking komen voor een ontheffing voor het verbranden van snoeihout. Er is een ontheffing aangevraagd voor 2 jaar. Indien u nog geen bericht heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de gemeente hierover.

Voor vragen over de status van de ontheffing voor het verbranden van snoeihout kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van gemeente Midden-Delfland.
Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Telefoon: (015) 380 41 11
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Subsidie verwijderen asbestdaken bij agrarische bedrijven

Boeren in Midden-Delfland kunnen 28 maart 2013 een financiële tegemoetkoming aanvragen voor  het verwijderen van asbestdaken. Dit is alleen mogelijk indien tegelijkertijd ook gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke subsidie om zonnepanelen te plaatsen. De subsidie voor het verwijderen van asbest is 33% van de kosten exclusief BTW, met een maximum van € 10.000,-.

Meer informatie kunt u vinden op de website van gemeente Midden-Delfland:http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-verwijderen-asbestdaken-bij-agrarische-bedrijven_22295.html 


nieuwsbrief13.1.1Bericht van categorie Ongebouwd Hoogheemraadschap van Delfland

In de laatste VV-vergadering van 2012 is over een aantal waterzaken een besluit genomen. Zoals het verbeteren en buitengewoon groot onderhoud van kade 18 van de Dijkpolder, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers bij de Vlietlanden langs de Noordvliet en de inrichting van het Kraaiennest als waterberging.

Herbenoeming hoogheemraden
Door de uitgestelde Waterschapsverkiezingen is de zittingsduur van de VV verlengd. De hoogheemraden zijn daarom voor die duur (her)benoemd, waarmee de fractie Ongebouwd hen van harte feliciteert. In het bijzonder "onze" hoogheemraad Arie van den Berg en de heer Han van Olphen, nieuwe hoogheemraad namens de categorie Bedrijfsgebouwd. Het is nu mogelijk de ingeslagen weg de komende jaren zelf een goed vervolg te geven.


Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gras Midden-Delfland

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 1 maart 2013 het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gras ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gras ligt met ingang van vrijdag 1 maart 2013 tot en met donderdag 11 april 2013 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gras kenbaar maken.

Meer informatie en de volledige documenten zijn te vinden op http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/stukken-ter-inzage_41067/item/ontwerp-bestemmingsplan-buitengebied-gras-midden-delfland_21895.html.


Van Reisen erelid Delflands Groen

De heer Johan van Reisen is bij zijn afscheid als bestuurslid tijdens de Delflands Groen jaarvergadering op 20 maart j.l. benoemd tot erelid van de afdeling Delflands Groen. De afdeling verliest hiermee een markante bestuurder die door zijn jarenlange ervaring zorgde voor de financiën en secretariële ondersteuning.  Het bestuur hoopt hem nog regelmatig te mogen begroeten tijdens afdelingsavonden. 

Corne van Leeuwen heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe penningmeester en is op 20 maart j.l. benoemd tot penningmeester. Kees Moerman gaat de rol van secretaris van de afdeling op zich nemen.


Probleemgebiedenvergoeding voor agrariërs

Het college van B&W heeft ook voor 2013 de regeling Probleemgebiedenvergoeding opengesteld. Agrariërs kunnen hun aanvraag van 1 april t/m 15 mei 2013 indienen via de Gecombineerde Data Inwinning (GDI)  bij de Dienst Regelingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/nieuws_3117/item/probleemgebiedenvergoeding-voor-agrariars_22293.html 

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .