Nieuwsbrief Delflands Groen   Juli 2014 - nummer 2DG logo

Delflands Groen lanceert Agrarische Marktplaats Midden-Delfland

Tijdens een van de huiskamerbijeenkomsten deze winter is het idee van een marktplaats geopperd. Op de Delflands Groen website hebben wij daarom een marktplaatsplatform gebouwd waar u gratis uw advertenties kunt plaatsen en waar u kunt zien wat anderen te koop hebben.

Heeft u machines te koop of heeft u mest of bent u juist op zoek naar mestruimte, heeft u hulp nodig bij een agrarische klus, organiseert u (kinder)feestjes op de boerderij of overnachtingen bij de boer, heeft u ronde balen of ander voer te koop of juist nodig, bent u op zoek naar een paar betonplaten of bestratingmateriaal? Voor alle agrarische zaken die u kunt bedenken, kunt u een advertentie plaatsen op deze nieuwe marktplaats.

U dient zich eerst even te registreren voordat u een advertentie kunt plaatsen. Om alleen te reageren op een advertentie is het niet nodig om uzelf te registreren. In verband met de privacy wordt alleen uw naam en woonplaats getoond. Als u gebeld wilt worden kunt u ook uw telefoonnummer invullen. Zonder uw telefoonnummer is een reactie op een advertentie alleen mogelijk via het contactformulier. Meer informatie over een account aanmaken en advertenties plaatsen is te vinden op de website.

Plaats nu uw advertentie en kijk wat anderen te koop hebben in Midden-Delfland !!!
http://www.ltodelflandsgroen.nl/marktplaats


Samen voor de weidevogels in en om Midden-Delfland!

In een volle Schaapskooi aan de Korftlaan in Delft is op dinsdag 17 juni 2014 het weidevogelsymposium gehouden. Hier hebben vijf partijen het Weidevogelpact Midden-Delfland ondertekend om de weidevogelstand te verbeteren. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van provincie Zuid-Holland samen met gemeente Midden-Delfland en de pactpartijen. Dit zijn: Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland.

Delflands Groen vindt dat goed weidevogelbeheer begint met het verzamelen van de juiste gegevens. Wij pleiten daarom in de tekst van het pact voor een uniforme monitoring van de weidevogels in heel Midden-Delfland door een onafhankelijke organisatie. Alleen dan kan er een goede eenduidige inventarisatie gemaakt worden van de aantallen weidevogels.

Meer lezen op onze website: http://www.ltodelflandsgroen.nl/weidevogelpact


In de Pers!

In de Midden-Delfkrant: “Koeien op stal kan ook”
Zo luidt de kop van een artikel in de Midden-Delfkrant van juni 2014 waarin Corina van Vliet in een helder verhaal vertelt over het bedrijf van Nico en Corina waar sinds vorig jaar een melkcarrousel voor 50 koeien draait. Tijdens de ledenvergadering van de Midden-Delfland Vereniging heeft Corine dit verhaal ook al verteld aan de aanwezigen en er was toen gelegenheid tot het stellen van vragen door de aanwezige burgers.

In de Midden-Delfkrant: “Delflands Groen”
In de Midden-Delfkrant van de Midden-Delfland vereniging van juni 2014 een pagina over Delflands Groen. De redactie heeft het bestuur gevraagd om een pagina te schrijven over de rol van Delflands Groen in het gebied en om wat te melden over de belangrijkste projecten waarmee wij ons op dit moment bezig houden.

http://www.middendelflandvereniging.nl/


Internationale prijs voor Duurzaam Boer Blijven

Per e-mail hebben wij u al eerder het persbericht van de gemeente Midden-Delfland over de Cittaslow prijs gestuurd.

Het Wetenschappelijke Comité van Cittaslow heeft de prijs voor het beste praktijkvoorbeeld in de categorie Local Economy toegekend aan het project Duurzaam Boer Blijven. Deze prijs betekent internationale waardering voor de agrariërs die zich met elkaar inspannen om met een duurzame manier van boeren het landschap open en groen te houden. LTO Noord, Delflands Groen is blij met de prijs. Deze prijs toont aan dat we op de goede weg zijn.

Het persbericht is te vinden op: http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/nieuws_3117/item/internationale-prijs-voor-duurzaam-boer-blijven_27113.html


Nutriëntenproject

Het project ‘Goed Boerenerf Midden Delfland’ wordt opgestart in het kader van het nutriëntenproject en heeft als doel het toepassen van kosteneffectieve maatregelen op de erven van veehouderijbedrijven in Midden Delfland die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied. Het doel is melkveehouders bewust te maken van de oorzaak en de omvang van erfemissies en de betekenis en het effect hiervan op het milieu. Vaak is niet bekend welke maatregelen effectief zijn en wat de rol van goede landbouwpraktijk daarbij is.

Bij dit project speelt ook de inrichting van het erf een rol. De kwaliteit van het landschap is gebaat bij nette erven. Dit draagt weer bij aan een breed draagvlak voor de boeren in het gebied. Delflands Groen denkt aan het ontwikkelen van een subsidieregeling waaruit een deel van de kosten betaald kunnen worden. Bij de deelnemende bedrijven zal een erfscan gemaakt worden waarmee de bestaande situatie en inrichting van het erf en de bedrijfsvoering worden beschreven. Hieruit komen dan tips voor het verbeteren van de aanwezige knelpunten. U wordt hierover binnenkort nader geïnformeerd.


Peter van Arkel nieuwe coördinator Duurzaam Boer Blijven

Het bestuur van Delflands Groen is blij met de aanstelling van Peter van Arkel als coördinator voor het programma Duurzaam Boer Blijven als opvolger van Hiske Ridder. Wij denken dat de gemeente hiermee de juiste persoon voor deze functie heeft weten te vinden. Wij wensen Peter veel succes met zijn werkzaamheden als Coördinator Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland. Wij rekenen op een constructieve en goede samenwerking met de nieuwe coördinator.

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .