Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

April 2018 - nummer 1


Piet-Hein Daverveldt aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, de verenigde vergadering, heeft op 28 maart 2018 besloten om Piet-Hein Daverveldt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. De heer Daverveldt volgt Michiel van Haersma Buma op, die per 1 juni a.s. met pensioen gaat

Meer lezen: Website van het Hoogheemraadschap van Delfland over aanbeveling nieuwe dijkgraaf


Infosessie regeling erfafspoeling

Woensdag 25 april wordt de informatiesessie subsidieregeling erfafspoeling gehouden bij Jeroen v.d. Kooij. Het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Midden-Delfland en LTO Noord Delflands Groen zetten zich in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gezamenlijk in voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

  • Aanvang 13.00 uur met welkom bij Fam. v.d. Kooij, Broekpolderweg 3, Maasland
  • Inleidend praatje over het belang van waterkwaliteit
  • Waarom regeling erfafspoeling?
  • Toelichting Jeroen v.d. Kooij over zijn investering
  • Uitleg subsidieregeling en aanvraagformulieren
  • 15.00 uur einde bijeenkomst

Meer lezen over de subsidieregeling: https://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html


Peilkaarten Hoogheemraadschap van Delfland

Bij het bepalen van het waterpeil in een gebied wordt gekeken naar de belangrijkste gebruiksfuncties en welk waterpeil daar het beste bij past. Dit waterpeil wordt vastgelegd in een peilbesluit.

Door het hele gebied van Delfland loopt het boezemstelsel. De belangrijkste functie van dit stelsel is het afvoeren van water. Het stelsel bestaat uit grote vaarten en kanalen, die met elkaar zijn verbonden. Deze staan op een vast waterpeil, het boezempeil, van 43 centimeter onder NAP.

Het waterpeil in de polders verschilt per gebied en is afhankelijk van de gebruiksfuncties. In agrarisch gebied bijvoorbeeld moet het peil niet te hoog zijn zodat het land goed bewerkt kan worden. Bij oude huizen mag het peil niet te laag zijn omdat anders houten funderingen kunnen verrotten. In een natuurgebied is het meestal goed om een hoog waterpeil aan te houden.

De meeste gebieden hebben een mix van functies. Het is niet mogelijk om een ideaal peil voor alle die functies in te stellen. Er wordt daarom bekeken welk peil het beste tegemoet komt aan de wensen van de verschillende functies. Dit waterpeil wordt vastgelegd in een peilbesluit.

Meer info:


Weidevogelexcursie Noord-Kethel van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten nodigt graag alle boeren in Midden-Delfland uit voor een (korte) excursie in Noord-Kethel op 30 april tussen 20 en 21 uur. Vertrekpunt voor de excursie is aan de Groeneweg in Schiedam. Na ontvangst wordt u bijgepraat door Natuurmonumenten ecoloog Martijn van Schie over het hoe en waarom van de weidevogels en de tellingen die gedaan worden in de weidevogelgebieden.

Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen. vanuit Natuurmonumenten worden een aantal verrekijkers meegenomen, maar wie zelf een goede verrekijker heeft zou deze mee kunnen nemen.


Floating Farm

Tijdens de jaarvergadering zijn er vragen gesteld over de rol van LTO bij het Floating Farm plan in de Rotterdamse haven. Floating Farm wordt een zelfvoorzienende drijvende boerderij. De Floating Farm speelt in op de groeiende mondiale vraag naar kwaliteitszuivel en andere dagverse voedingsproducten en laat tegelijkertijd de beperkt beschikbare ruimte op het land en onze landschapskwaliteit in tact. Floating Farm is gebaseerd op de Koeientuin: een stalconcept voor melkvee, dat is ontwikkeld vanuit de wensen en het gedrag van de koe.

De bedrijfsleider van de Floating Farm is Albert Boersen. Hij is een avonturier op zoek naar nieuwe manieren van landbouw. Boersen is opgegroeid op een melkveebedrijf in Friesland (Haulerwijk). Hij heeft de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness in Leeuwarden gevolgd.

Floating Farm is een initiatief van UitJeEIgenStad (de stadslandbouwer van Rotterdam), Beladon (ontwikkelaar van drijvend vastgoed) en Courage (de innovatiestichting van LTO en NZO). Courage is de innovatieorganisatie van de melkveesector. Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken. Courage is in 2004 opgericht door LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO en wordt mede gefinancierd door ZuivelNL. LTO Noord Fondsen heeft voor het Floating Farm project een lening van € 72.000,- verstrekt die op termijn met rente moet worden terugbetaald.

Meer lezen:


Jaarvergadering

Op 26 maart 2018 is de Delflands Groen jaarvergadering gehouden. Tijdens deze avond is naast de agenda, het verslag van de jaarvergadering 2016 en het financieel overzicht over 2017 ook het jaarverslag uitgereikt aan de aanwezigen. Was u er niet deze avond, dan kunt u de tekst van het jaarverslag vinden op de Delflands Groen website. http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/jaarverslag2017.pdf


Energiecoöperatie Midden-Delfland in oprichting zoekt dak

In Midden-Delfland is het initiatief ontstaan om een energiecoöperatie op te richten. Het doel hiervan is om gezamenlijk lokaal duurzame energie op te wekken. Hiermee draagt dit initiatief bij aan de verduurzaming van Midden-Delfland.

Hoe werkt het in het kort
Niet iedereen (particulier of bedrijf) heeft een eigen dak waarop zonnepanelen kunnen liggen. Via een energiecoöperatie kan toch ieder die woont of een bedrijf heeft in de gemeente duurzame energie op gaan wekken. Het werkt als volgt: U wordt lid van de coöperatie. De energiecoöperatie zoekt een groot dak waarop we collectief zonnepanelen kunnen leggen. De opbrengsten bestaan uit de verkoop van de opgewekte energie. U krijgt gedurende 15 jaar de energiebelasting van uw eigen energieverbruik terug. Uiteindelijk verdienen de zonnepanelen zich terug in circa 8-10 jaar.

Op zoek naar een dak en vrijwilligers
Een energiecoöperatie draait op vrijwilligers, eventueel ondersteund door professionals.

Wij zijn op zoek naar bewoners van Midden-Delfland die een bijdrage willen leveren aan de oprichting en het laten functioneren van de energiecoöperatie Midden-Delfland. We zoeken vrijwilligers met verschillende achtergronden die een bijdrage willen leveren aan een duurzamere omgeving. Wij zoeken tegelijkertijd naar daken waarop een groot aantal zonnepanelen zijn neer te leggen. Daken van boerenschuren zijn veelal geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Dus als u een groot dak heeft en u deze misschien beschikbaar wilt stellen aan de energiecoöperatie, dan kunt u contact opnemen met Matthijs Beke via 06-13697739 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als u vragen heeft of u zich wil inzetten voor dit maatschappelijk initiatief, kunt u Matthijs bellen of mailen.


Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen 2019 lijken nog ver weg, maar LTO Noord werkt al hard aan het proces om te komen tot 3 of 4 goede waterschapsbestuurders per waterschap namens de agrarische sector. Iedereen die een agrarisch hart heeft en affiniteit met water kan reageren op de vacature voor deze zetels. Ben of ken je geïnteresseerd(en)? Solliciteren kan tot 31 mei op de website: www.ltonoord.nl/waterschapsverkiezingen.


Innovatienetwerk Midden IN Delfland

Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland draait volop! Diverse agrarische en niet-agrarisch ondernemers zijn erbij aangesloten om hun experimenten en ideeën verder uit te werken.

Op dinsdagmiddag 24 april staat een volgende innovatiesessie gepland. Vanuit het Innovatienetwerk Midden IN Delfland is een uitnodiging verstuurd. De innovatiesessie wordt gehouden bij de Vreemde Vogel in Vlaardingen. Het MIND-team staat weer voor je klaar en zal ervoor zorgen dat je ideeteam ook begeleid zal worden en van de juiste instrumenten en tools wordt voorzien.

Donderdagavond 31 mei is er een themasessie. Precieze informatie over de invulling en locatie zal nog worden toegestuurd. Op 21 juni vindt er weer een brede netwerkbijeenkomst plaats. Onder andere een mooi moment om te kijken wat er allemaal in een jaar tijd is bereikt. Save the date!

De MIND website is ook vernieuwd. Mocht je interesse hebben in het netwerk, neem eens een kijkje op: www.middenindelfland.net.

Voor meer informatie kun je terecht bij Corne van Leeuwen 06-83604556 of Kees Boks: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-485 64 828


Boerderij van de toekomst

De gemeente Midden-Delfland wil in het gebied waar de Blankenburg verbinding wordt gerealiseerd een boerderij faciliteren die het landschap versterkt en waar bewoners van de stad een agrarisch bedrijf kunnen beleven. Meer lezen: http://www.middenindelfland.net/portfolio-items/boerderij-van-de-toekomst/

Zie ook:


 In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)