Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

December 2019 - nummer 4


De boerenprotesten houden aan

De boerenprotesten houden aan om druk op de Haagse ketel te houden, ook uit Midden-Delfland zijn er bij alle acties veel deelnemers met en zonder trekkers op pad. Jaap Zegwaard coördineert de acties voor deelnemers uit Midden-Delfland.

2e grote boerenprotestactie in Den Haag op 16 oktober 2019

Het 2e boerenprotest was nog groter als het eerste protest op 1 oktober. Ook uit Midden-Delfland deze keer veel deelnemers die naar het Malieveld in Den haag zijn gegaan. Op het Delflands Groen YouTube kanaal staat een filmpje van deze dag https://youtu.be/jN47UDKoPjo.

Boerenprotest langs A4 bij Schipluiden op 25 november 2019

Boeren uit onze regio hebben maandag een protestactie gehouden langs de A4 bij Schipluiden. De boeren stonden met hun trekkers in de berm langs de snelweg om zo het verkeer niet te hinderen. Zie https://www.wos.nl/boeren-houden-protest-langs-snelweg-bij-schipluiden/nieuws/item?1148004.
Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=2ucIRh7hXxg&feature=youtu.be .

Basis-afspraken Kabinet en Landbouw Collectief over stikstof

Vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief ontbeten op 16 december met minister-president Rutte en minister Schouten. Tijdens het gesprek bleek dat het kabinet bereid is een aantal concrete toezeggingen te doen over de oplossingen uit het stikstofplan van de sector, “Uit de gecreëerde stikstofimpasse”. Boeren en tuinders leveren hiermee een cruciale bijdrage aan het doorbreken van de stikstofimpasse, zonder dat ze daarvan de oorzaak zijn. Meer lezen op: https://www.lto.nl/basis-afspraken-kabinet-en-landbouw-collectief-over-stikstof.

landbouwcollectief 2 768x527

Protest in Rotterdams havengebied

Op 18 december waren er weer protesten, deze keer verrassingsacties door het hele land. De boeren uit Midden-Delfland voerden samen met collega's uit de omgeving actie in het Rotterdamse havengebied. Een kort filmpje staat op het Delflands Groen You Tube kanaal https://youtu.be/Z3KgMUJD3zc.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

27 november 2019

HHD

In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Natuurvriendelijke oevers
 • Overeenkomst Blankenburgverbinding Maasdeltatunnel
 • Gas uit rioolslib

 

Naar de nieuwsbrief https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-delfland-met-oa-nieuwe-waternatuur-in-madestein-enontwerp-watervergunning-a16-rotterdam?e=5087560394.

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

11 december 2019

In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Biodiversiteit
 • Gemaal Dorppolder-Noord
 • Afschaffing Precariobelasting

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/stimuleringsregeling-voort-in-2020-en-nieuwe-gemalen-westland?e=[UNIQID].


Gemeente Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO Noord starten samenwerking

Gemeente Midden-Delfland, zuivelcoöperatie FrieslandCampina en belangenorganisatie LTO Noord, afdeling Delflands Groen, zetten zich vanaf nu samen in voor een financieel gezonde toekomst voor de boer, het landschap van Midden-Delfland en een duurzame melkveehouderij. Vanaf aankomend voorjaar organiseren de partijen gezamenlijk studiebijeenkomsten en workshops voor melkveehouders in Midden-Delfland. Ook zijn sinds kort de criteria voor financiële waardering van de duurzaamheidsinspanningen van boeren beter op elkaar afgestemd. Dat voorkomt dat de melkveehouder per organisatie moet voldoen aan ‘weer een ander eisenpakket’. Lees het hele persbericht op de website van gemeente Midden-Delfland. https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/midden-delfland-frieslandcampina-en-lto-noord-starten-samenwerking_41488.html.


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland – 22 november 2019

logo ongebouwd

De Cruquiuskaart is weer in volle glorie terug in het gemeenlandshuis. Rond het middaguur werd dit historisch erfstuk onthuld met dank voor hun inspanningen door Pieter-Jan Hofman en Manita Koop.

Fractie Ongebouwd heeft tevreden ingestemd met de eerste begroting van het nieuwe college. In overeenstemming met de voornemens in het Bestuursakkoord blijven de lasten voor ingezetenen en bedrijven gelijk en wordt de schuldenlast verder teruggedrongen.

De motie ‘Energie voor Delfland’ kreeg niet de steun van onze fractie, omdat wij deze motie overbodig achten. Eerder is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat Delfland in 2025 energieneutraal is en wij hechten eraan de energiestrategie te volgen die is vastgesteld en ingezet in december 2018, in navolging van deze motie.

Delfland moet zich op de eerste plaats richten op haar kerntaken. We kunnen mét het college concluderen dat Delfland al veel inzet pleegt op het gebied van energiewinning en besparing.

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/vv-nieuwsbrief-22-november-2019?e=5087560394.


Nieuwsbrief verenigde vergadering 
Hoogheemraadschap van Delfland – 20 december 2019

logo ongebouwd

In de laatste verenigde vergadering van 2019 heeft de fractie Ongebouwd ingestemd met de Watervisie. Gemeenten zijn bezig met het maken van hun omgevingsvisie en het is van groot belang en een uitgelezen kans voor Delfland om nu op voorhand onze watervisie in te brengen.

Tevens heeft de fractie voor het voorstel “Verduurzaming waterzuivering Houtrust” gestemd. Door biogas om te zetten naar groen gas draagt Delfland verder bij aan verduurzaming. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor deze klimaatinvestering moesten wij als Algemeen Bestuur snel tot besluitvorming komen.

Wij hebben tegen de Oudejaarsmotie gestemd over hopplanten in de patio van het Gemeenlandshuis. De motie bevatte ook nog een stukje geschiedenis en was ludiek bedoeld, maar wij vinden dat belastinggeld hier niet voor bestemd is.

Naar de Nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/vv-nieuwsbrief-van-20-december-2019?e=5087560394.


Midden IN Delfland Nieuwsflits

MIND

 

In de MIND Nieuwsflits deze keer:

 

 • Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO Noord starten samenwerking
 • Nieuwe streekproductencoöperatie in aantocht
 • Succesvol eerste jaar voor PUUUR Midden-Delfland
 • Aftrap Jonge Boeren seizoen 2019-2020
 • Rantsoen centraal bij bijeenkomst Kringloopboeren
 • POP3-subsidie voor jonge landbouwers in Zuid-Holland
 • Eigen online profiel voor kringloopboren op https://www.middenindelfland.net

Naar de Nieuwsflits: https://content.mailplus.nl/m17/links/middenindelflan/txt336335/hCdKWW5J3gSBGnW.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)