Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Juli 2020 - nummer 2


Bericht van de voorzitters

5 juli 2020

Beste Leden van Delflands Groen,

Het lijkt wel of de trein waar in we zitten steeds sneller gaat rijden. Ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen volgen elkaar in een rap tempo op. In de praktijk creëer je hiermee een onwerkbare situatie waar u als ondernemer iedere keer een antwoord op moet hebben. Je zou de tijd wel even stil willen zetten om een moment van bezinning in te bouwen. Maar de tijd tikt door en stil staan is geen optie.

De belangen zijn groot of het nu bij het waterschap is met de discussie over geborgde zetels, waar we alle zeilen bij moeten zetten om onze positie daar te behouden of kijkend naar landelijk beleid waar we moeten voorkomen dat we geofferd worden voor Bouwend Nederland in de stikstof crisis. Ook de hele discussie over de natuurvergunningen is in Midden-Delfland actueel. Dit is met de gemeente besproken en die gaat het aankaarten bij Haaglanden.

Overheid bied de veehouderij een vergezicht! Zorg voor beleid waarmee het innovatievermogen wordt gestimuleerd in plaats alleen maar te frustreren.

Wij wensen iedereen veel sterkte en veerkracht toe. Om de woorden van Mark Rutte nogmaals te gebruiken; “Blijf elkaar helpen waar het kan” Laten we elkaar en beetje vasthouden zeker hier in dat mooie maar ook kwetsbare Midden-Delfland.

Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans
Voorzitters LTO Noord afdeling Delflands Groen


MIND Nieuwsflits

innovatie

In de Nieuwsflits van het innovatienetwerk Midden in Delfland o.a. aandacht voor:

  • De door corona aangepaste afronding van het Kringloopboerenseizoen.
  • Wethouder Sonja Smit en Frank Verhoeven van Boerenverstand bespreken in een video de kringloopresultaten van 2019.
  • Guus van Laarhoven van FrieslandCampina over de verduurzaming van de veehouderij in Midden-Delfland en de inzet van FrieslandCampina daarbij.

Naar de Nieuwsflits: https://content.mailplus.nl/m17/links/middenindelflan/txt356445/EzbWgHf4LqneKdi


Jaarverslag 2019 van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO Nederland en de Unie van Waterschappen. Samen hebben zij afspraken gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. De resultaten, projecten en praktijkverhalen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in 2019 zijn nu te vinden in het jaarverslag via https://agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2019


BoerenBuren

Met ruim 20.000 volgers is Boeren Buren een succes. Op deze Facebook- en Instagramcommunity delen boeren en tuinders foto’s, filmpjes en verhalen over het eigen bedrijf, de werkzaamheden die daarbij komen kijken, het vee en hun gewassen. Het doel is een positief geluid brengen, het eigen verhaal vertellen en verbinding leggen met burgers.

Word lid van de Facebook-groep Boeren voor Buren!  In deze Facebookgroep daagt LTO Noord boeren en tuinders uit om hun verhalen over het boerenleven te delen. De verhalen moeten een realistisch beeld geven van de agrarische sector. Neem de burger mee in jouw belevenis van de dag. Dit kunnen bijvoorbeeld verhalen, foto’s en filmpjes zijn over de lammeren of koeien in de wei, het uitrijden van mest of over je werkzaamheden op het land. 

Boeren en tuinders die graag hun verhaal delen en burgers een kijkje willen geven in de sector, kunnen lid worden van de Facebookpagina Boeren voor Buren. De foto’s, filmpjes en verhalen die worden geplaatst, worden door de redactie van Boeren Buren doorgeplaatst op de Facebook-pagina Boeren Buren. Laat zien wat je doet!


Vernieuwde MIND website

innovatie

De Midden IN Delfland website is vernieuwd. De kringloopboerenpagina’s en jonge boeren pagina’s zijn nu beter vindbaar vanaf de homepage. Het laatste nieuws en de laatste agenda items zijn hier nu ook te vinden (op dit moment natuurlijk geen agenda items). Verder een wisselende selectie van initiatieven en deelnemers. Er worden hier dus steeds andere nieuwe pagina’s en deelnemerspagina’s getoond waardoor beter zichtbaar is wat er gebeurt in het kader van Midden IN Delfland. Bezoek de vernieuwde website! https://www.middenindelfland.net.


Nieuwe boerenacties

Een aantal boeren uit Midden-Delfland en omgeving is op 6 juli op de trekker gestapt om in Delft aangifte te doen tegen landbouwminister Carola Schouten. De voermaatregel van de minister is de reden van het protest. De onvrede over de voermaatregel is zeer groot bij de boeren.

Boeren uit Midden-Delfland en Westland in protest in Zoetermeer. Een stoet met trekkers uit Midden-Delfland en Westland is rond het middaguur naar Zoetermeer vertrokken. Ze hebben geprotesteerd voor het CBL.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

HHD

27 mei 2020

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • ·KRW-programma voor 2022-2027
  • ·Nieuwe passages voor de vis in Delfland
  • ·Samen voor de weidevogels
  • Financieel jaarverslag Hoogheemraadschap van Delfland

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-collectieve-zuivering-en-financieel-jaarverslag-2019?e=5087560394

13 mei 2020

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Waterkwaliteitsrapportage 2019
  • Concept Regionale Energie Strategie
  • Gebruik van grond voor Waterharmonica

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oawaterkwaliteitsrapportage-2019-en-de-waterharmonica-in-vlaardingen?e=5087560394


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland 24 april 2020

 logo ongebouwd

Vanwege coronamaatregelen heeft de VV digitaal plaatsgevonden. Dat vergde improvisatie.

Telefonische inspreker over de vergoeding voor ontvangen van bagger was dhr. Doelman voormalig veehouder. Al 20 jaar is die vergoeding niet verhoogd, terwijl de kosten voor uitslepen en opbrengstderving flink zijn gestegen. Onze fractie heeft het signaal opgepakt en de vergoeding wordt nu verhoogd van 4,54 naar 6,10 per m3. Dat is nog steeds minder dan de werkelijke kosten voor de ontvanger, maar dat verschil wordt bekeken bij de komende herziening van het baggerbeleid.

Er lag een duur voorstel voor aanpassing van het gemaal in de Dijkpolder. Wij begrijpen dat een dreigende verzakking van het gebouw moet worden voorkomen, maar we zijn tegen de extra kosten voor een visvriendelijke pomp. Die kosten zijn buitensporig en niet passend in deze tijd van coronacrisis.

Bij het voorstel onderszoekskrediet gemaal Commandeurspolder hebben wij onze expertise en gebiedskennis ingebracht, dat leidt tot een lager investeringsplan.

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/utidov56ey?e=5087560394


puuurVernieuwde PUUUR Midden-Delfland website

De PUUUR website is vernieuwd. Veel nieuwe informatie, pagina’s van de partners, de deelnemende bedrijven en organisaties en natuurlijk over streekproducten, horeca, een evenementenagenda en nog veel meer.

PUUUR Midden-Delfland is hét platform voor ondernemers, gebiedsorganisaties en belanghebbenden uit de agrarische sector of met belangen en activiteiten op het gebied van natuur, toerisme, recreatie en horeca binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De gebiedsmarketingorganisatie wordt door, voor en met ondernemers gerund. Namens de boeren is Jacqueline van Staalduinen PUUUR bestuurslid.

Bezoek de vernieuwde website https://puuurmiddendelfland.nl.

Partner worden kan ook natuurlijk: https://puuurmiddendelfland.nl/partner-worden.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)