Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (gras)

Vanaf 7 december 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (gras) gedurende zes weken ter inzage in het nieuwe gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Het voorontwerp bestaat uit een toelichting, regels en verbeeldingen (plankaarten). Het plangebied beslaat het agrarisch kerngebied van Midden-Delfland, met uitzondering van de dorpen Schipluiden, Maasland, Den Hoorn en ‘t Woudt en de duurzame aaneengesloten glastuinbouwgebieden.

Op maandag 7 januari 2013 wordt er door de gemeente een inloopavond in het nieuwe gemeentehuis gehouden. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunt u het plan inzien en uw eventuele vragen stellen. U kunt het bestemmingsplan inzien via de website van de gemeente.

De gemeentelijke ambities voor een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied komen in de Gebiedsvisie en het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland®2025 helder naar voren. In 2025 is Midden-Delfland een open, agrarisch cultuurlandschap met bijzondere landschappelijke kwaliteiten. De koe in de wei staat daarin centraal. De gestelde ambities, visies en beleid moeten verankerd en geborgd worden in een juridisch planologisch kader. Zo wordt duidelijk wat wel en niet gewenst is en welke regels er gelden voor bouwen en het gebruik van gronden en opstallen. Daarnaast is er sprake van een actualisatie. Het plan biedt mogelijkheden voor verbreding, vervolg- en nevenfuncties en er wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Om deze redenen hebben wij besloten een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen. Dit voorontwerp is de eerste stap in dit proces.

Gedurende de termijn dat het voorontwerp ter inzage ligt kunt u mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk een reactie geven op dit voorontwerp. Uw reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Of per e-mail: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor mondelinge reacties kunt u bellen met (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

december 2012