Nieuwsbrief   Delflands Groenlogo

juni 2016 - nummer 2


Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!

Het Weidevogelpact is twee jaar geleden opgericht door vijf betrokken gebiedspartijen (LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Weidevogelwacht Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland)  met als doel de weidevogelstand in Midden-Delfland te bevorderen. Het pact is opgericht in het kader van één van de IODS kwaliteitsprojecten. Diverse initiatieven zijn inmiddels ontplooid en daarover werden de deelnemers aan het symposium: "Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!" op 15 april 2016 geïnformeerd. Meer lezen op: www.ltodelflandsgroen.nl/weidevogelpact-2016.

Ferry van der Lans van de Weidevogelwacht Midden-Delfland hield een inleiding over de resultaten van de tellingen over 2015 en presenteerde het rapport "Nulmeting weidevogels Groot Midden-Delfland 2015"wat in opdracht van het Weidevogelpact Midden-Delfland is opgesteld. Rapport "Nulmeting weidevogels Groot Midden-Delfland 2015"


Subsidie beperken gevolgen erfafspoeling

Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen zoals bekend een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. Per bedrijf kan maximaal € 10.000,- aan subsidie toegekend worden. De subsidieverordening geldt voor de jaren 2015 en 2016. Indien u maatregelen wilt nemen om de erfafspoeling op uw bedrijf te verminderen, doe het dan dit jaar. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2016.

Meer lezen op http://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html


Start Proeftuin Veenweiden op 30 juni 2016

Benieuwd hoe de Proeftuin invulling gaat geven aan ammoniakreductie op bedrijfsniveau, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling?Kom dan naar de startbijeenkomst in Zegveld. Bekijk het programma en meld u snel aan via proeftuinveenweiden.nl

  • Startbijeenkomst donderdag 30 juni 2016
  • 15.30 uur – 18.00 uur
  • Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
  • Oude Meije 18, Zegveld

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid Holland en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen UR, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.


Jaarverslag Delflands Groen

Voor wie de jaarvergadering niet heeft bezocht, het jaarverslag is nu op de Delflands Groen website te vinden. U kunt het verslag in Pdf formaat downloaden via: http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/jaarverslag2015.pdf.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 26 april 2016

http://us9.campaign-archive2.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=b295f4223b&e=5087560394

Delfland wil Plan Sluizen nu al nader onderzoeken

Minister Schultz heeft naar aanleiding van de motie Geurts onderzoek laten uitvoeren naar het plan Sluizen. In dit plan wordt de Nieuwe Waterweg met sluizen afgesloten en kan de Maeslantkering op de lange termijn verdwijnen. De minister heeft onderkend dat plan Sluizen een volwaardig alternatief kan zijn voor de voorkeursvariant van het Deltaprogramma, op het moment dat de Maeslantkering moet worden vervangen (naar verwachting rond 2070). Het Hoogheemraadschap van Delfland is van mening dat deze koers nog onvoldoende is onderbouwd en wil uiterlijk 2020 meer duidelijkheid.

Door het aanbrengen van sluizen kan zoet water beter worden vasthouden en blijft het Volkerak ook zoet, met voldoende doorstroming voor schoon water. Dat zoete water is hard nodig voor het milieu, dat anders verzilt en voor de landbouw om droogte te voorkomen.

Meer lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/delfland-wil-plan-sluizen-nu-al-nader-onderzoeken


Nieuwsbrief Weidevogels Midden-Delfland  jaargang 1 - nummer 1

In april verscheen de eerste nieuwsbrief Weidevogels Midden-Delfland met informatie over onder andere:

  • ·Weidevogelbeheer is maatwerk; de Woudse Polder een succes
  • ·Delen kennis goed weidevogelbeheer
  • ·Kernteamleden weidevogelpact Midden-Delfland
  • ·Optimalisering en nulmetingen
  • ·Weidevogelsafari

De nieuwsbrief Weidevogels Midden-Delfland verschijnt viermaal per jaar. Reacties en kopij kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan ook via dit e-mailadres.

De nieuwsbrief is via onderstaande link in te zien. http://us12.campaign-archive1.com/?u=6c90cbf0008761d0d96d7442f&id=517a4e88c6


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)